onsdag, november 29, 2023

Marxistiskt Forum

Marxistiskt Forum är samma namn som Kommunistiska Förbundet (marxist-leninisterna)/Sveriges Kommunistiska Parti hade på sin teoretiska tidskrift mellan 1965 till 1985. Tanken är att tidningen ska fylla samma funktion som den gamla tidningen och bidra till att höja den teoretiska nivån både internt och externt.

Artiklarna i tidningen riktar sig till den teoretiskt intresserade kommunisten och eftersom Kommunistiska Arbetarföreningen vill uppmana till en levande debatt, är det öppet för alla och en var som känner sig hågad att skicka in artiklar.

Artiklar som publicerats i tidningen finns att hitta på Marxistiskt Forums webbsida www.marxforum.se där du också kan teckna en prenumeration. Texter av teoretisk eller analytisk karaktär publiceras på Kommunistiska Arbetarföreningens webbsida under kategorin “MF Webb“.

> MF Webb

Höll verkligen ordförande Gonzalo ett mästerligt tal 1992?

Den gonzalistiska föreningen Kommunistiska Föreningen firade nyligen 31-årsdagen av ordförande Gonzalos mästerliga tal. Men var det verkligen ett mästerligt tal? I talet, som ordförande Gonzalo...

För revolutionära krig för att bekämpa imperialistiska krig

Öppningsanförande vid den internationella teoretiska konferensen om imperialism och krig 14-15 oktober 2023 | Centralkommittén för Filippinernas kommunistiska parti (FKP-CK) sänder sina varmaste solidaritetshälsningar till...

Kapten Sankaras fall, eller varför man inte kan göra revolution utan massorna

Hans bröstkorg var full av kulor, hans Kalasjnikov låg några meter bort i det torra dammet i Ouagadougou, Kaptenen för Burkina Fasos "revolution", Thomas...

Islam: Ideologi och verktyg för de exploaterande klasserna

 Nasreen Jazayerii, 2002 Inledning Följande artikel skrevs på uppdrag av ”A World To Win” för att undersöka islams roll som politisk kraft i dagens värld....

Om förhållandet mellan arbetarklassen och dess parti under socialismen

Om förhållandet mellan arbetarklassen och dess parti under socialismen 1 Fred Engst   Sammanfattning Som Lenin påpekade i Staten och Revolutionen är staten ett instrument för klassherravälde. Eftersom ...

En snabb översikt över masslinjen

Det finns många frågor som man kan ställa sig när det gäller masslinjen. Vi måste undersöka var och en av dem i tur och...