måndag, mars 20, 2023

MF Webb

Socialimperialistiska tendenser gör Mao sömnlös

Referatet från Maos möte med Yudin är en god fortsättning på artikeln om Maos möte med den Jugoslaviska delegationen från 1956. Man får ytterligare...

Artikel av Clara Zetkin inför den 8 mars 1923

Den internationella kvinnodagen den 8 mars instiftades av Andra Internationalen 1910 på initiativ av Clara Zetkin, sedermera ledande kommunist i såväl Tysklands Kommunistiska Parti som...

Åsikter om Jugoslavien i en brytningstid

Den publicerade artikeln är översatt från boken  ”Mao Zedong on Diplomacy” utgiven av den nuvarande kontrarevolutionära regimen i Beijing 1998. Man måste därför naturligtvis...

En kritisk utvärdering av gonzalismen av MCU

Den maoistiska organisationen Maoist Communist Union i USA har just utkommit med ett nytt nummer av deras teoretiska tidsskrift Red Pages nr 3, som...

Intervju med en kinesisk maoist om den revolutionära kampen i Kina

Följande utdrag är från översättning av en intervju med en kinesisk maoist som publicerades den 2 februari detta år. De revolutionära kinesiska maoisterna lider...

Om det tillkännagivna bildandet av Internationella kommunistiska förbundet

Filippinernas Kommunistiska Parti, Centralkommittén 18 januari 2023 Filippinernas Kommunistiska Parti (FKP) framför sina revolutionära hälsningar till de 15 kommunistiska partier och organisationer från 14 länder, som...