söndag, september 24, 2023

MF Webb

Islam: Ideologi och verktyg för de exploaterande klasserna

 Nasreen Jazayerii, 2002 Inledning Följande artikel skrevs på uppdrag av ”A World To Win” för att undersöka islams roll som politisk kraft i dagens värld....

Om förhållandet mellan arbetarklassen och dess parti under socialismen

Om förhållandet mellan arbetarklassen och dess parti under socialismen 1 Fred Engst   Sammanfattning Som Lenin påpekade i Staten och Revolutionen är staten ett instrument för klassherravälde. Eftersom ...

En snabb översikt över masslinjen

Det finns många frågor som man kan ställa sig när det gäller masslinjen. Vi måste undersöka var och en av dem i tur och...

Kinesiska maoister om den kinesiska socialimperialismen

Intervjun publicerades på jamahiraya den 2 februari i år https://jamahiriya.medium.com/interview-with-chinese-maoists-a34e79a379a0 : Fråga: Kan du beskriva Kinas nuvarande ställning i och förhållande till det världsomspännande...

Socialimperialistiska tendenser gör Mao sömnlös

Referatet från Maos möte med Yudin är en god fortsättning på artikeln om Maos möte med den Jugoslaviska delegationen från 1956. Man får ytterligare...

Artikel av Clara Zetkin inför den 8 mars 1923

Den internationella kvinnodagen den 8 mars instiftades av Andra Internationalen 1910 på initiativ av Clara Zetkin, sedermera ledande kommunist i såväl Tysklands Kommunistiska Parti som...